Pieniny - Dukla a pamiatky UNESCO na Východnom Slovensku 05.-07.06.2020

Program:

1.deň: 05.06.2020
06:00 hod odchod zo Žiliny na Červený kláštor, prehliadka kláštora kartuziánov, ktorých rehoľa kladie dôraz na význam kníh, ako na „večný pokrm duší“. Činnosť kláštora bola prerušená v čase husitských vojen a v čase platnosti dekrétov cisára Jozefa II. Dnes je v ňom múzeum, ktoré dokumentuje jeho dejiny. Významnou osobnosťou, ktorá v kláštore pôsobila bol Fráter Cyprián, skúsený liečiteľ – lekár, lekárnik a botanik, ktorý študoval vo Wroclavi a bohaté skúsenosti získal vo viacerých kláštoroch v Taliansku. Jeho celoživotným dielom je Herbár z roku 1766. Bol všestranne nadaný a tak sa rozhodol skonštruovať lietajúci stroj. Miesto, kam so svojim strojom spadol, sa dodnes nazýva Mních. Po prehliadke voľno na obed a presun do prístavu.
Plavba po Dunajci, spojená so zaujímavým rozprávaním pltníka.
Pokračovanie do Starej Ľubovne, prehliadka hradu a skanzenu. Po prehliadke osobné voľno na večeru, ubytovanie vo Svidníku.

2.deň: 06.06.2020
po raňajkách odchod na Duklu, prehliadka miesta významných bojov z čias 2. svetovej vojny. Cestou do Svidníka návšteva gréckokatolíckych chrámov zapísaných na zozname UNESCO v Bodrudžali a Ladomírovej. Popoludní návšteva Vojenského historického múzea vo Svidníku a osobné voľno na obed.
Po obede pokračovanie do Medzilaboriec, návšteva Múzea moderného umenia Andyho Warhola. ktoré sa ako prvé na svete venuje osobnosti
kráľa pop-artu. Návrat do Svidníka, ubytovanie ako v prvý deň, večera fakultatívne.

3. deň: 07.06.2020
po raňajkách odchod do Hervartova, prehliadka ďalšieho dreveného kostolíka na slovenskej strane Karpatského oblúka, ktorý je zapísaný
na zozname UNESCO, rímskokatolíckeho Kostolíka sv. Františka z Assisi.
Po prehliadke pokračovanie do Bardejova, ktorého zachované centrum je zapísané na Listine UNESCO.
Najgotickejšie mesto na Slovensku má vo svojom historickom centre okrem vzácne zachovaných domov najvýznamnejšiu pamiatku, rímskokatolícky farský kostol sv. Egídia. Po osobnom voľne na obed pokračovanie do Hniezdneho, návšteva expozície Historické remeslá súvisiace s liehovarníctvom v Nestville parku.
Pokračovanie do Kežmarku, ktorý sa tiež pýši pamiatkou zapísanou na zozname UNESCO – drevným artikulárnym evanjelickým kostolom.
Po prehliadke pokračovanie v ceste späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 21:00 hod.

Cena: 99 € /os. za dopravu zájazdovým autobusom, ubytovanie 2 noci s raňajkami a sprievodcu CK

Nepovinný príplatok: UNION domáce zájazdové poistenie
                                               vstupné – pre dospelú osobu cca 36 eur

ZDIEĽAJTE!