Smolenice - Dolná Krupá 07.06.2020

PROGRAM:
07:00 hod odchod zo Žiliny cez Trnavu do Smoleníc

O 10:00 hod prehliadka zámku, ktorý bol vybudovaný v 15. storočí.
Na začiatku 18. storočia, keď František Rákoczi povstal proti cisárovi a chcel vydobyť Uhorsku samostatnosť,
Smolenický hrad sa stal dejiskom bojov medzi kurucmi a cisárskym vojskom. Na konci 18. storočia hrad spustol
a na začiatku 19. storočia vyhorel, takže zostali z neho iba ruiny. Na začiatku 20. storočia začali jeho poslední majitelia, Pálfyovci, stavať na hradných ruinách terajší Smolenický zámok,
ktorý dobudovali až po roku 1945. Dnes slúži ako kongresové centrum Slovenskej akadémie vied.
Návšteva zámku v pekne udržiavanom areáli poskytuje príjemný zážitok, aj keď jeho interiéry nie sú zariadené v klasickom zámockom štýle.
Po prehliadke osobné voľno na skorý obed v miestnej kolibe, alebo individálna prechádzka ku krížovej ceste.

12:30 hod presun do Dolnej Krupej, kde rád pobýval aj hudobný skladateľ Ludwig van Beethoven.
Jeho najznámejšia skladba Sonáta mesačného svitu sa podľa ústneho podania zrodila práve tu.
V barokovom domčeku záhradníka mu je venovaná výstava.
V samotnom kaštieli je umiestnené hudobné múzeum venované vývoju slovenskej hudobnej tvorby.
Grófka Choteková, nazývaná aj „Ružová grófka“ tu založila najväčšie rozárium v strednej európe,

kde pestovala a šľachtila niekoľko tisíc druhov. Na jej počesť sa tu každoročne koná výstava ruží.
13:00 hod návšteva výstavy a prechádzka po priľahlom anglickom parku.

Dolná Krupá je známa aj svojou medovinou. V roku 2015 získala ocenenie v Colorade a na súťaži v Južnej Kórei
získala titul „najlepšia medovina sveta“.
16:0O hod návšteva Medovinárstva, v ktorom vojdeme do sveta medu,
medoviny a ruží súčasne. Okrem prehliadky priestorov Medolandie a Rozária
ochutnáme dva druhy medoviny.
 

Cca o 17:00 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 19:30 hod
 

CENA: € 25/osoba za zájazdový autobus a sprievodcu CK

 

Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION  €/osoba
 

Vstupné:                           dospelá osoba                    zľavnené
zámok Smolenice                    2,50 €                                1,50 €


výstava ruží – upresníme v mesiaci máj 2020


Medovinárstvo Dolná Krupá                          7€/osoba
 

ZDIEĽAJTE!