Carnuntum a zámok Schloshof 13.06.2020

PROGRAM:

06:00 hod odchod zo Žiliny do Petronell Carnuntum. Na priesečníku jantárovej cesty a cesty popri Limes- Romanus

sa popri vojenskom tábore v polovici 1. storočia n. l. vyvinulo občianske mesto Carnuntum,

neskôr hlavné mesto rímskej provincie Horná Panónia. V čase svojho najväčšieho rozkvetu bolo porovnateľné s Kolínom, Trierom, či Yorkom.

Jeho sláva dávno zanikla, ale my môžeme pri našej návšteve v Prírodnom múzeu v Petronelle nahliadnuť

do každodenného života majetných a hrdých rímskych občanov. Dom občana Lucia, obchodníka s látkami,

stĺporadie pri Villa Urbana, či čarovné rímske záhrady plné kvetov nám to umožnia.
Amfiteáter je jedinou pôvodnou ešte viditeľnou súčasťou bývalého vojenského mesta. Zachované múry pochádzajú

z novšej prestavby približne z konca 2. storočia n. l.

V kúpeľoch Bad Deutsch- Altenburg architekt Dridrich Ihmann vybudoval šperkovnicu archeologického parku-

múzeum Carnuntinum- v štýle vidieckej vily a v roku 1904 ho slávnostne otvoril rakúsky cisár Franz Joseph.

Šperky, náradie, zbrane, ale i kultové predmety sú zreštaurované s mimoriadnou presnosťou.

 

Popoludní pokračovanie do Schlosshofu,

14:00 hod návšteva barokového sídla princa Eugena Savojského, ktorý bol jeho najznámejším majiteľom:

ako jedna z mála známych osobností, si od svojich rovesníkov zaslúžil uznanie už počas svojho života.

Mária Terézia si tu zas zriadila svoje vdovské sídlo a jej syn, cisár Jozef II., financoval jeho prestavbu.
Nádherný komplex kniežacieho paláca, umelecky tvarované terasovité záhrady a idylický statok,
sú dnes po dôkladnej rekonštrukcii prístupné turistom.
Ponúkajú tak ucelený obraz o kultúre bývania v čase baroka.
Rozľahlá záhrada usporiadaná v siedmich  stupňovitých terasách siaha až ku rieke Morave.
Len máloktoré barokové parky Európy môžu súťažiť s krásou parku, ktorý založili pre princa Eugena.
 

17:15 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 21:00 hod

 

CENA: € 24/os.  za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK

 

Nepovinný príplatok:  zájazdové poistenie UNION 2 €/os.
                               

Orientačné vstupné: Carnuntum 10 €/skupinové vstupné;

                             zámok Schlosshof 15 €/dosp.os.; 13 €/seniori nad 60 r., ZŤP, študenti 19-25 r.; 9 €/6-18 r.

ZDIEĽAJTE!