Hontianska paráda 22.08.2020

PROGRAM: 07:00 hod odchod zo Žiliny. Cestou krátka zastávka v Hornom Tisovníku, kde sa nachádza nezvyčajný cintorín.

Zachovalo sa tu viac ako 80 bohato zdobených a tvarovaných ľudových náhrobníkov evanjelikov augsburského v

yznania. Náhrobníky sú pozoruhodné najmä výtvarnou stránkou. Sú zbierkou znakov a symbolov tradičného

roľníckeho prostredia, objavujú sa na nich motívy ako sú vtáky a chrobáky, bohaté sú aj rastlinné

a geometrické ornamenty. Vidieť hviezdice, solárne motívy i zobrazenia ľudskej postavy a hláv. Ciferník hodín

na náhrobníku vypovedal o čase úmrtia. Na Slovensku žiadny iný takýto cintorín nenájdete.

 

Pokračovanie do Hrušova, kde sa v tento deň koná festival Hontianska paráda. Hontianska paráda

je vrcholným podujatím a prezentáciou obce Hrušov, ale zároveň i vrcholným prezentačným podujatím ľudovej

tradičnej kultúry Hontu. Dáva návštevníkom do povedomia bohaté kultúrne tradície nášho ľudu a to nielen tým,

že predstavuje ľudovú kultúru javiskovou formou, ale predovšetkým tým, že návštevníkom priblíži, z čoho kultúrne

dedičstvo pramení.

Ukážka tradičnej žatvy, predvádzanie roľníckej techniky, ukážky opracovania a využitia dreva a kameňa,

výroba dreveného uhlia, pečenie chleba, ukážky rôznych remeselných prác a ponuka roľníckych jedál

spolu s bohatým programom folkloristov vytvárajú neopakovateľnú atmosféru, z ktorej dýcha úcta tradíciám

tohoto nádherného kraja.

 

Remeselníci z celého Slovenska a zahraničia na festivale každoročne radi popýšia svojou zručnosťou. Prezentácie

slovenských ľudových remeselníkov spojená s predvádzaním šikovnosti majstrov doplnia výstavy historických

stabilných motorov a techniky s autentickými ukážkami jej využitia v praxi, výstava starých traktorov a prípojného

zariadenia, ale aj expozícia ľudového bývania a odievania a výstava matičnej šatnice.

Cca 17:30 hod. odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 21:00 hod.

 

CENA: 23 €/ os. za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK

 

Výdavok na mieste: Orientačné vstupné na festival 8 €/dosp. os.; 5 €/seniori +65 r., deti, ZŤP

ZDIEĽAJTE!